ΑΠΟΦΥΣΕΙΣ Ή "ΚΥΣΤΕΙΣ" ΟΡΧΕΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Στατιστικά

46-71% των οξέων ημιοσχέων στα επείγοντα αφορούν συστροφή αποφύσεων του όρχεως.

Το 80% των παραπάνω ασθενών ανήκουν σε ένα ηλικιακό εύρος 7-14ετών (11 έτη η συνηθέστερη ηλικία).

Συχνότερη από τις απεικονειζόμενες είναι η απόφυση του όρχεως ή αλλιώς κύστη  Morgagni (συνήθως στην αύλακα κεφαλής της επιδιδυμίδας και όρχεως) εμβρυολογικά είναι υπόλειμμα του παραμεσονεφρικού πόρου (του Muller) και είναι τόσο συχνή ώστε η παρουσία της φτάνει στο 92% των όρχεων. Δεύτερη σε συχνότητα η απόφυση της επιδιδυμίδας (συνήθως στην κεφαλή). Εμβρυολογικά είναι υπόλειμμα του μεσονεφρικού πόρου (του Wolf) και η συχνότητα εμφάνισής της φτάνει στο 23% των όρχεων.

Έχει αποδειχθεί η «διέγερσή» τους από οιστρογόνα.

απόφυση όρχεως

Κλινική εικόνα

Η συστροφή μιας απόφυσης οδηγεί στην ισχαιμία και σταδιακά στη νέκρωση της. Τοπικά εμφανίζεται πόνος και τοπική φλεγμονή με ερυθρότητα και ευαισθησία. Σε μεταγενέστερα στάδια έχουμε πάχυνση δέρματος οσχέου, αντιδραστική υδροκήλη (υγρό γύρω από τον όρχι). Πιθανό οίδημα επιδιδυμίδας ιδίως της κεφαλής της. Κατά την κλινική εξέταση ο ασθενής είναι απύρετος. Το αντανακλαστικό του κρεμαστήρα δηλαδή η κίνηση του όρχι μέσα στο όσχεο είναι παρόν (ενώ αυτό καταργείται στη συστροφή του όρχεως) και η ευαισθησία είναι μόνο τοπικά στον όρχι. Ενδιαφέρον έχει και η εμφάνιση μιας μπλε κηλίδας (Blue dot sign) όπως φαίνεται στην εικόνα.

μπλε κηλίδα όρχις

Η Γενική ούρων είναι κατά κανόνα φυσιολογική. Το υπερηχογράφημα βοηθάει στη διαφοροδιάγνωση μεταξύ μιας τέτοιας κατάστασης και της συστροφής όρχεως αλλά συχνά τα ευρήματα μπορεί να είναι ασαφή.

Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση είναι σε ήπιες περιπτώσεις συντηρητική. Η συστροφή και νέκρωση μιας απόφυσης βλάπτει μόνον την ίδια την απόφυση. Ο πόνος υποχωρεί εντός μιας εβδομάδος.

Η χρήση Μη Στεροειδών Αντιφλεγμονωδών Φαρμάκων καθώς και η ανάπαυση και υποστήριξη του οσχέου  ώστε να βρίσκεται σε ανάρροπη θέση αρκούν. Τα αντιβιοτικά μπορεί να συνταγογραφηθούν αλλά έχουν αμφίβολη θέση στη θεραπεία μιας  και η φλεγμονή αυτή θεωρείται άσηπτη.

Η επανεμφάνιση παρόμοιας κλινικής εικόνας αφορά σε πιθανή συστροφή άλλης απόφυσης.

Το χειρουργείο ωστόσο συχνά δίνει άμεση λύση και ανακούφιση, ενώ είναι απαραίτητο σε περίπτωση αμφιβολίας για την ύπαρξη ή όχι συστροφής όρχεως ή σε θορυβώδη κλινική εικόνα. Εξάλλου με το χειρουργείο ο ασθενής μπορεί να γυρίσει πολύ συντομότερα στην καθημερινότητά του από  ότι αν ακολουθούσε τη συντηρητική θεραπεία.

Πίσω στα άρθρα