ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Διάκριση όρων

Με τους δυο αυτούς όρους ουσιαστικά περιγράφεται ο τρόπος που εκτελείται μια χειρουργική επέμβαση. Κατά τη μεν «ανοικτή» επέμβαση (λαπαροτομία, λαπάρα=κοιλιά) γίνεται μια τομή επί του κοιλιακού τοιχώματος και είσοδος εντός της κοιλιάς ενώ κατά την λαπαροσκοπική επέμβαση (λαπάρα+σκοπώ=βλέπω την κοιλιά) γίνονται πολλαπλές (3-4) μικρές τομές (ως 10 χιλιοστών) από τις οποίες εισάγονται διαμέσου «αυλών ή port» κάμερα, προσαρμοσμένες λαβίδες και λοιπά χειρουργικά εργαλεία και με την εμφύσηση αερίου (CO2) στην κοιλιά μπορεί ο χειρουργός να τελέσει το ίδιο χειρουργείο όπως θα έκανε στην ανοικτή προσπέλαση, βλέποντας σε μία οθόνη. Το τελικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Πχ η σκωληκοειδεκτομή είτε ανοικτή, είτε λαπαροσκοπική έχει ως αποτέλεσμα την εκτομή και απομάκρυνση της φλεγμαίνουσας σκωληκοειδούς απόφυσης.

Πλεονεκτήματα λαπαροσκοπικής

Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής έχουν από χρόνια αποδειχθεί και αφορούν τη γρήγορη ανάρρωση του ασθενή, το λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, τη μικρότερη πιθανότητα ενδοκοιλιακών λοιμώξεων (εφόσον τα χέρια των χειρουργών δεν έρχονται σε άμεση επαφή με το χειρουργικό πεδίο), αλλά και από χειρουργικής σκοπιάς την πλήρη επισκόπηση της κοιλιάς με τη βοήθεια της κάμερας. Έτσι για παράδειγμα σε ένα έφηβο κορίτσι με υποψία σκωληκοειδίτιδας είναι δυνατή η επισκόπηση και των ωοθηκών προκειμένου να αποκλειστεί μια άλλη πάθηση όπως η συστροφή ωοθήκης.

Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική

Η παιδοχειρουργική από την άλλη είναι μια ειδικότητα που εμπεριέχει την έννοια της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής. Ακόμα και οι τομές της λαπαροτομίας, δηλαδή της ανοιχτής κοιλιάς, είναι μικρές με πλήρη σεβασμό της ανατομίας και των ιστών ώστε μία λαπαροτομία για σκωληκοειδίτιδα πχ έχει το ίδιο αποτέλεσμα με τη λαπαροσκοπική χειρουργική σε επίπεδα τουλάχιστον μετεγχειρητικού πόνο και ταχύτητας ανάρρωσης.

Τελικά η επιλογή του είδους της χειρουργικής προσπέλασης πρέπει να γίνεται με βάση το όφελος που αποκομίζει ο ασθενής αλλά και την εμπειρία του χειρουργού σε κάθε επέμβαση. Η μια προσπέλαση δεν υποκαθιστά την άλλη.

Η συνεχόμενη εξέλιξη της επιστήμης εξάλλου σήμερα μας προσφέρει ήδη τη λαπαροσκοπική χειρουργική δια μίας οπής ή δια φυσικών οπών και φυσικά τη ρομποτική λαπαροσκοπική χειρουργική. Κάθε τεχνική όμως βασίζεται εξορισμού στην άριστη γνώση της ανοικτής κλασσικής χειρουργικής.