ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ HICKMAN

Χρήση

Οι κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες τύπου Hickman είναι ένα απαραίτητο εργαλείο σε περιπτώσεις ανάγκης χορήγησης παρεντερικής διατροφής ή σε χορήγηση πολύπλοκων φαρμακευτικών αγωγών όπως η χημειοθεραπεία ή ακόμα και παραγώγων αίματος (μετάγγιση). Ακόμα οι επαναλαμβανόμενες φλεβοκεντήσεις για αιμοληψία, σε ογκολογικούς ασθενείς προκαλούν άγχος, φόβο και αναστάτωση όχι μόνο στο παιδί αλλά και στην οικογένειά του με αποτέλεσμα οι καθετήρες Hickman να έχουν προβάδισμα έναντι των “port” που είναι κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες που ενταφιάζονται κάτω από το δέρμα και επομένως για την πρόσβασή τους είναι απαραίτητο το «τσίμπημα».

καθετήρας Hickman

Περιγραφή

Ο καθετήρας Hickman είναι μία μόνιμη αγγειακή πρόσβαση που τοποθετείται χειρουργικά σε μεγάλα αγγεία όπως η έσω σφαγίτιδα, ή η υποκλείδιος ή η κεφαλική φλέβα και καταλήγει στην είσοδο του δεξιού κόλπου της καρδιάς. Το πλεονέκτημα των «Hickman» είναι η εύκολη, επαναλαμβανόμενη και ανώδυνη φλεβική πρόσβαση και το γεγονός ότι υπό σωστές συνθήκες διατήρησης και φύλαξης έχει μακρά περίοδο ζωής ωσότου αφαιρεθεί. Στα μειονεκτήματα συγκαταλέγεται η παρουσία και η θέα ενός ξένου σώματος προσαρτημένου στο σώμα του παιδιού, η συνεχής φροντίδα του εκτεθειμένου καθετήρα καθώς επίσης ο αποκλεισμός του μικρού ασθενούς από έναν αριθμό δραστηριοτήτων (κολύμπι).

Επιπλοκές και ενημέρωση

Οι επιπλοκές που σχετίζονται με τη χρήση είναι αρκετά συχνές. Οι λοιμώξεις και η απόφραξη καθώς και η ατυχηματική αφαίρεση είναι οι συνηθέστερες. Ακόμα απαντά η φθορά του, π.χ. τρύπα στο εξωτερικού τμήμα του αλλά σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα διάσωσης του καθετήρα. Σε κάθε περίπτωση που η διάσωση δεν είναι εφικτή αποφασίζεται η απομάκρυνσή του και η τοποθέτηση νέου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η εκπαίδευση των γονέων γύρω από τους χειρισμούς. Παρότι ο καθετήρας αυτός μοιάζει να αποτελεί «βραχνά» για τον ασθενή και τους γονείς του, ερωτηματολόγια μεγάλων κέντρων του εξωτερικού δείχνουν ότι τελικά επικρατεί μια προτίμηση στους καθετήρες Hickman από τους γονείς.

Ο παιδοχειρουργός Λιάσης Δημήτριος διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην τοποθέτηση τέτοιων καθετήρων σε νεογνά και παιδογκολογικούς αρρώστους καθώς και στην επιδιόρθωσή και διάσωσή τους